Zgłaszanie przeszkód w wykonaniu umowy przez wykonawcę

23 kwietnia 2023
/ Kamil Hupajło

Stosunki między wykonawcą a inwestorem w praktyce kształtują się zazwyczaj w podobny sposób. Polega on na tym, że inwestor dostarcza wykonawcy dokumentację projektową. Ponadto często również zapewnia maszyny i urządzenia niezbędne do realizacji umownych robót budowlanych. Nie zawsze natomiast inwestor posiada niezbędną wiedzę w tym zakresie. Zdarzają się więc sytuacje, w których dokumentacja projektowa lub dostarczone przez inwestora maszyny i urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania umowy przez wykonawcę. Co w takim wypadku należy zrobić? Dowiedz się więcej na ten temat właśnie w tym artykule.

 

Zgłaszanie przeszkód z perspektywy wykonawcy

 

Musisz pamiętać, że Twoim obowiązkiem jako wykonawcy jest bezzwłoczne poinformowanie inwestora o wystąpieniu przeszkód. Co więcej, obowiązek poinformowania nie ogranicza się jedynie do kwestii projektu, urządzeń czy maszyn, ale wszelkich innych okoliczności, które mogą przeszkodzić rzetelnemu wykonaniu robót. Przykładem będzie wadliwość materiałów dostarczonych przez inwestora czy przeszkody ze strony osób trzecich. Moi klienci często pytają – czy takie informowanie inwestora o wszelkich przeszkodach może nastąpić tylko na początku? Otóż nie. Jako że te okoliczności zaistnieć mogą przez cały okres realizacji umowy, a nie tylko na początku, obowiązek informowania inwestora nie ogranicza się jedynie do początkowego etapu realizacji.

 

Czy występują jakiekolwiek konsekwencje dla wykonawcy?

 

Przejdźmy teraz do najważniejszego pytania – mianowicie, co grozi za niepoinformowanie inwestora o przeszkodach w realizacji umowy? Przede wszystkim odpowiedzialność wykonawca w takim wypadku rozciągać na terminowość wykonania umowy i ewentualne kary umowne, a także na te wady obiektu, które powstały z przyczyn, o których wykonawca mimo obowiązku nie poinformował inwestora. Ponadto, zaniedbanie przez wykonawcę obowiązku poinformowania inwestora o wadach dostarczonego projektu może stanowić również podstawę roszczeń inwestora, który poniósł z tego powodu szkodę.

 

Pamiętaj zatem, żeby zgłaszać wszelkie przeszkody na bieżąco, a zgłoszenia takie powinny być robione co najmniej w formie mailowej lub w formie odpowiednich adnotacji w protokołach z narad budowy, spotkań czy w protokołach odbiorów częściowych. Najważniejsze z punktu widzenia późniejszego ewentualnego sporu sądowego oraz jego powodzenia, jest utrwalania takich zgłoszeń i ich późniejsze przedstawienie jako dowód w sprawie.

 

Masz wątpliwości jako wykonawca odnośnie do realizacji robót budowlanych?

 

Proponuję więc, abyś skontaktował się ze mną za pośrednictwem maila. Opisz mi stan faktyczny dotyczący sytuacji, w której się znajdujesz. Odpowiem na Twoje pytania i najpewniej umówimy się na spotkanie, aby doprecyzować wszelkie szczegóły. Zasugeruję Ci możliwie korzystne rozwiązanie dotyczące Twojej sprawy. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Kamil Hupajło