Inwestycje budowlane
i zamówienia publiczne

Obsługujemy zarówno podmioty budowlane, jak i osoby fizyczne

Dlaczego my?

milionów złotych odzyskanych dla klienta

wygranych sporów sądowych

spraw zakończonych przedsądową ugodą

całodobory kontakt z klientem

Zobacz film

Dochodzenie roszczeń w procesie budowlanym

Pomoc prawna dopasowana do Twoich potrzeb

Prawnicy skuteczni aż do granic

Pisaliśmy o tym

Budowa bez pozwolenia. Budowa domu bez pozwolenia. Budowanie domu bez pozwolenia.

Czy można budować domy bez pozwolenia? – nowelizacja prawa budowlanego

16 stycznia 2023

Zgodnie z najnowszymi ustaleniami Ministerstwa Rozwoju i Technologii od początku 2023 roku deweloperzy będą mieli możliwość wybudowania na własne potrzeby znacznie większych niż dotychczas domów bez pozwolenia. Ma to miejsce za sprawą wprowadzonejWięcej »

Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego.

Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego w 2023 roku

2 stycznia 2023

Obecnie rok 2020 stał się symbolem globalnej pandemii i dynamicznego przeniesienia wielu tradycyjnych postępowań do świata zdigitalizowanego. Nie inaczej jest w przypadku branży budowlanej. Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego polega na systematycznymWięcej »

Rękojmia dewelopera. Rękojmia dewelopera w praktyce. Rękojmia.

Na czym polega rękojmia dewelopera?

2 grudnia 2022

Rękojmia to pewnego rodzaju gwarancja odpowiedzialności dewelopera za usterki powstałe w lokalu mieszkalnym. Stanowi ona podstawowy instrument cywilnoprawny w kwestii ochrony nabywcy i kompleksowej realizacji założeń zawartych w umowie deweloperskiej. ZobowiązujeWięcej »

Przepisy dotyczące NRO i klasyfikacja

1 grudnia 2022

Dokładnie 7 lipca 2009 r. obowiązywać zaczęło Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wprowadziło ono kilka zmian,Więcej »

Warunki atmosferyczne a zmiana terminu wykonania umowy.

Wykonywanie prac budowlanych w niekorzystnych warunkach atmosferycznych

21 listopada 2022

Wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych często stanowi przeszkodę w prowadzeniu robót budowlanych. Silne opady atmosferyczne, wiatry, siarczyste mrozy czy wysoka temperatura, mogą skutkować nawet niedotrzymaniem przyjętego w umowie terminuWięcej »

Zgłoszenie inwestora.

Zgłoszenie podwykonawcy do inwestora

9 listopada 2022

Realizacja przedsięwzięcia budowlanego  to rozbudowany proces, który wymaga współpracy wielu podmiotów. Poza inwestorem i wykonawcą, w całość zaangażowany jest często szereg podwykonawców, których zadaniem są prace o charakterze specjalistycznym. Rola podwykonawcy jestWięcej »

Najczęstsze pytania

Stosujemy kilka różnych sposobów rozliczenia naszych usług.

 

Konsultacja (pierwsze spotkanie) jak i obsługa prawna bez abonamentu prowadzona jest w stawce 475 zł netto/h (na żywo/zdalnie). W przypadku większych zleceń wynagrodzenie jest ustalane ryczałtowo – określona kwota za konkretne zlecenie.

 

W przypadku obsługi firm preferujemy rozliczenie w formie abonamentu (wykupiona ilość godzin za określoną stawkę), lub rozliczenie godzinowe (bez stałej miesięcznej kwoty – ile przepracujemy, tyle jest do zapłaty). W razie stałej obsługi wynagrodzenie to 375 zł netto/h w ramach abonamentu.

Obowiązek podpisania aneksów do umowy może wynikać wprost z zapisów umownych – wówczas, jeśli Inwestor (lub inna strona zobowiązana) nie chce podpisać aneksy, naraża się na zarzut nienależytego wykonania umowy i albo możemy zgłosić roszczenie odszkodowawcze, albo – jeśli mamy dodatkowe zapisy umowne –naliczyć karę umowną za opóźnienie (bądź zwłokę) w wykonaniu obowiązku umownego.

 

W przypadku zaś jeśli nie ma takiego obowiązku przewidzianego w umowie, nie zmusimy drugiej strony do podpisania aneksu. W takim przypadku musimy dokumentować jak najszerzej okoliczności, które powodują, że w naszej ocenie aneks powinien być zawarty – w szczególności należy utrwalać to w formie mailu lub pism kierowanych do drugiej strony umowy, ewentualnie możemy wezwać drugą stroną do zawarcia aneksu pod rygorem np. odstąpienia, aby wywrzeć na nią presję kontraktową i biznesową.

Podstawowym warunkiem możliwości dochodzenia kar umownych jest ich prawidłowe zapisanie w umowie. Zasada jest prosta: brak zapisu o karach umownych w umowie, to brak możliwości ich dochodzenia.

 

A co oznacza prawidłowe zapisanie kar umownych? Po pierwsze – należy określić za jakie konkretne naruszenie umowy kara umowna będzie należna. Nie możemy się ograniczyć tylko do wskazania np. „za każde naruszenie umowy” – wówczas taki zapis będzie nieskuteczny. Po drugie – należy określić konkretną kwotę kary umownej, przy czym może ona być w formie kwotowej (np. 500 zł) lub procentowej (np. 2% kwoty wynagrodzenia).

W pierwszej kolejności należy ustalić, czy zgłaszane „usterki” rzeczywiście podlegają pod gwarancję lub rękojmię, a nie są np. uszkodzeniem mechanicznym powstałym już po montażu.

 

W przypadku, gdy zgłoszenie podlega pod gwarancję lub rękojmię i deweloper uchyla się od naprawienia wad, należy go wezwać do naprawienia koniecznie pod rygorem naprawienia wad na jego koszt i ryzyko. Jeśli sytuacja wymaga szybkiego działania (np. odpada tynk ze ścian i koniecznie trzeba to szybko naprawić), możemy naprawić takie wady i żądać zapłaty od dewelopera. W innym przypadku teoretycznie (zgodnie z KC) powinniśmy uzyskać uprzednią zgodę sądu na wykonanie zastępcze, choć na takie przypadki również mamy rozwiązanie.

Jeśli jesteśmy inwestorem, pierwszym i podstawowym kierunkiem naszych zgłoszeń odnośnie zauważonych wad budowlanych, jest Generalny Wykonawca. Jeśli zaś sami jesteśmy Generalnym Wykonawcą, odpowiadamy z jednej strony za wady wobec inwestora, z drugiej zaś za wady te odpowiadają wobec nas nasi podwykonawcy (np. wykonawca konstrukcji żelbetowej w przypadku spękań lub wykonawca podłóg w przypadku pojawiających się „bąbli” na wykładzinie PCV).

 

W zależności zatem z jakiego punktu patrzymy, podmiot odpowiedzialny będzie inny. W przypadku jeśli jesteśmy nabywcom lokalu mieszkalnego, takim podstawowym kierunkiem jest deweloper.

Umowa o roboty budowlane tak naprawdę może być zawarta w każdej formie – nawet ustnie. Jednak z uwagi na złożoność procesu budowlanego oraz jego wartość, zalecamy zawrzeć umowę w formie pisemnej lub chociaż tzw. dokumentowej – czyli np. poprzez ustalenia mailowe.

 

Inaczej jest w przypadku umów z podwykonawcami, które podlegają pod tzw. solidarną odpowiedzialność inwestora. Takie umowy muszą być zawarte w formie pisemnej, a brak tej formy powoduje nieważność umowy (jest to tzw. forma pisemna pod rygorem nieważności).

Inwestora zastępczy w istocie ma zastępować „normalnego” inwestora (inwestor bezpośredni), jednak ma go odróżniać to, że lepiej „zna się” na procesie inwestycyjnym (ma większą wiedzę i doświadczenie) i przez to w sposób sprawny jest w stanie poprowadzić inwestycję budowlaną. Inwestor zastępczy w imieniu inwestora występuje np. w do organów administracji budowlanej, może również być wykonawcą robót budowlanych. Inwestor bezpośredni może przekazać inwestorowi zastępczemu zarówno całość obowiązków, jak i tylko część – np. w określonym obszarze.

Skontaktuj się

Proces budowlany niezależnie czy od strony dewelopera, wykonawcy czy też nabywcy – jest przyczyną powstania wielu wątpliwości i problemów prawnych. Pozwól mi przenalizować Twoją sytuację, a następnie zająć się wszelkimi formalnościami. Zapraszam do kontaktu!

Kamil Hupajło Radca prawny / Partner

Kamil Hupajło Radca prawny / Partner