Wynagrodzenie ryczałtowe a błędy w dokumentacji projektowej

4 czerwca 2023
/ Kamil Hupajło

Wynagrodzenie ryczałtowe i dokumentacja projektowa są dwoma nieodłącznymi elementami procesu realizacji inwestycji budowlanej. Wynagrodzenie ryczałtowe, znane również jako wynagrodzenie za wykonanie określonych zadań lub projektów to popularny model rozliczeń pomiędzy zleceniodawcami a wykonawcami. W praktyce często spotyka się w dużym uproszczeniu sytuacje, w których jest ono uzależnione od zgodności z dokumentacją projektową. Oznacza to, że wykonawca musi dostarczyć rezultat zgodny z wymaganiami określonymi w dokumentach. Natomiast błędy w jej mogą stać się przyczyną konieczności podjęcia pewnych działań. Na co zwrócić uwagę? Dowiedz się więcej na ten temat, właśnie w tym artykule.

 

Rodzaje wynagrodzeń w przypadku umów budowlanych

 

W umowach o roboty budowlane występują dwa rodzaje wynagrodzeń ustanawianych przez strony – ryczałtowe oraz kosztorysowe. Oba te rodzaje mają swoje wady i zalety, natomiast zdecydowanym minusem wynagrodzenia ryczałtowego jest fakt, że co do zasady – jest ono niezmienne. Oznacza to, że wynagrodzenie ryczałtowe, umówione z góry przez strony, jest niezależne od rzeczywistego rozmiaru oraz kosztów prac. Zostaje ono określone w wyraźnej wysokości jeszcze przed podpisaniem umowy – w oparciu o dostarczone przez inwestora projekty budowlane oraz wykonawcze.

 

Błędy w dokumentacji projektowej – do czego mogą one prowadzić?

 

Co w przypadku, gdy w trakcie realizacji inwestycji okaże się, że dokumentacja projektowa zawierała braki i błędy, a rzeczywisty rozmiar prac okazał się szerszy? Czy można w tym wypadku zmienić wysokość wynagrodzenia ryczałtowego? W takiej sytuacji można żądać – obok wynagrodzenia właściwego – wynagrodzenia za prace dodatkowe. Takie roboty budowlane, których konieczność wykonania zaszła dopiero na etapie realizacji inwestycji, wskutek dostarczenia przez inwestora projektu zamiennego, nie mieszczą się w zakresie zawartej przez strony umowy. Nie można bowiem oczekiwać od wykonawcy, że podczas kalkulowania wynagrodzenia weźmie on pod uwagę prace niezawarte w dokumentacji projektowej.

 

Rozwiązania problemu wynikające z wyboru poszczególnych form wynagrodzeń

 

Należy podkreślić, że strony umowy o roboty budowlane mogą ustanowić tzw. system mieszany. Polega on na tym, że wynagrodzenie określone jest co do zasady w sposób ryczałtowy, natomiast za prace dodatkowe nieobjęte projektem strony przewidują rozliczenie kosztorysowe.

 

Jednak nie da się ukryć, że w większości przypadków inwestor nie będzie chciał uznać zrealizowanych przez wykonawcę prac dodatkowych, utrzymując stanowisko, że wchodzą one w zakres ryczałtu. Wykonawca w tym przypadku może domagać się od inwestora stosownego wynagrodzenia na drodze sądowej – opierając się na klauzuli rebus sic stantibus (nadzwyczajna zmiana stosunków) lub roszczeniu o bezpodstawne wzbogacenie inwestora.

 

Błędy w dokumentacji projektowej a wynagrodzenie – co teraz?

 

Masz podobny problem? Skontaktuj się ze mną. Każda sprawa wymaga podejścia do niej w sposób w pełni indywidualny. Wynika to z tego, że każdy stan faktyczny jest inny. Nasza kancelaria pomoże Ci otrzymać zapłatę za  wykonane prace dodatkowe. Ponadto w wielu przypadku zajmę się Twoim problem osobiście i zaproponuję Ci rozwiązanie możliwie najbardziej korzystne z perspektywy potrzeb. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Kamil Hupajło