Wykonawca – kiedy powinien zgłosić przeszkody w wykonaniu umowy?

14 września 2022
/ Kamil Hupajło

Inwestycje zawsze stają się przyczyną powstawania napięć pomiędzy stronami umowy. Nie inaczej jest w przypadku sporów budowlanych. W tym kontekście może dojść do powstania np. przeszkód w wykonaniu umowy. Taka sytuacja w szczególności będzie dotyczyć Ciebie, jeśli realizujesz swoje zadania jako wykonawca i niezwłocznie powinieneś powiadomić o tym inwestora. W zasadzie jesteś do tego zobowiązany nie tylko na początku, ale przez cały okres realizacji założeń wynikających z umowy. W jaki sposób zgłosić takie przeszkody? Kiedy konkretnie musisz to zrobić? Dowiedz się właśnie w tym artykule!

 

Obowiązki wykonawcy w trakcie realizacji spraw budowlanych

 

W praktyce stosunki między wykonawcą a inwestorem zazwyczaj kształtują się w bardzo podobny sposób. Inwestor dostarcza wykonawcy dokumentację projektową, a także niejednokrotnie maszyny i urządzenia niezbędne do realizacji umownych robót budowlanych. Nie zawsze inwestor posiada niezbędną wiedzę w tym zakresie i zdarzają się sytuacje, gdzie dokumentacja projektowa lub dostarczony sprzęt nie nadają się do prawidłowego wykonania umowy przez wykonawcę. To właśnie w takich przypadkach już na początku współpracy powinieneś zgłosić pierwsze przeszkody. Termin zaczyna obowiązywać od momentu, kiedy uzyskałeś informację o np. nieprzydatności dokumentacji bądź braku dostosowania maszyn do wykonania robót w sposób właściwy. 

 

Koniecznie zgłoś przeszkody w wykonaniu umowy już na starcie!

 

Jako wykonawca musisz pamiętać, że Twoim obowiązkiem jest bezzwłoczne informowanie inwestora o każdym fakcie, który utrudnia w stopniu znaczącym wypełnianie umowy! Co więcej, obowiązek poinformowania nie ogranicza się jedynie do kwestii projektu, urządzeń czy maszyn, ale wszelkich innych okoliczności. Wystarczy, że mogą one przeszkodzić rzetelnemu wykonaniu robót. Do tego katalogu zalicza się m.in. wadliwość materiałów dostarczonych przez inwestora czy przeszkody wynikające ze strony osób trzecich.

 

Kiedy konkretnie możesz poinformować inwestora o powstaniu przeszkód?

 

Moi klienci często pytają – czy takie informowanie inwestora o wszelkich przeszkodach może nastąpić tylko na początku? Otóż nie. Takie okoliczności zaistnieć mogą przez cały okres realizacji umowy, a nie tylko na początku. Obowiązek informowania inwestora z art. art. 651 KC nie ogranicza się jedynie do początkowego etapu realizacji. Warto jednak wspomnieć, że inwestor również ma pewne obowiązki. W tym zakresie z art. 647 KC wynika konieczność przygotowania robót, a w tym m.in. przygotowania terenu budowy i dostarczenia wspomnianego wcześniej projektu.

 

Co grozi wykonawcy za brak informacji o powstaniu przeszkód?

 

Przejdźmy teraz do najważniejszego pytania – mianowicie, jakie konsekwencję grożą za niepoinformowanie inwestora o przeszkodach w realizacji umowy? Przede wszystkim odpowiedzialność wykonawcy rozciąga się także na wady obiektu, jeśli powstały z przyczyn, o których wykonawca mimo obowiązku nie poinformował inwestora. Ponadto, zaniedbanie przez wykonawcę obowiązku poinformowania inwestora o wadach dostarczonego projektu, może stanowić również podstawę roszczeń inwestora, który poniósł z tego powodu szkodę.

 

Powstały po Twojej stronie przeszkody i nie wiesz jak zgłosić je inwestorowi?

 

Każda sprawa powinna zostać rozpatrzona w sposób indywidualny. Jeśli masz wątpliwości w zakresie przeszkód, które powstały po Twojej stronie – skontaktuj się ze mną! Postaram się odpowiedzieć na Twoje pytania i z pewnością doradzę Ci w tej kwestii. Wskażę Ci dostępne rozwiązania i zajmę się Twoim problemem z perspektywy prawnej. Zapraszam do kontaktu!

Autor: Kamil Hupajło