Wieża widokowa w Wałbrzychu a wymogi budowlane

16 marca 2024
/ Kamil Hupajło

Wymogi budowlane to zbiór przepisów i standardów określających, jak powinny być projektowane, budowane i utrzymywane budynki oraz inne konstrukcje. Obejmują one szeroki zakres aspektów, takich jak bezpieczeństwo konstrukcyjne czy ochrona przeciwpożarowa. Z perspektywy prawnej jest to stosunkowo rozbudowana kwestia.  Istotne jest, aby zapewnić bezpieczeństwo w użyciu danego budynku w szerokim rozumieniu tego zagadnienia. Dotyczy to m.in. wytrzymałości materiałów, konstrukcji fundamentów, ścian nośnych, dachów, itp. Ponadto w prawie przewidziane są także wymogi dotyczące materiałów i konstrukcji mających zapobiegać powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru. Budynek musi mieć zapewnione chociażby drogi ewakuacyjne, czy odpowiednie systemy przeciwpożarowe. O co więc chodzi ze sprawą wymogów budowlanych wieży widokowej w Wałbrzychu? Dowiedz się więcej na ten temat, właśnie w tym artykule.

 

 

Kontrowersje związane z wieżą widokową w Wałbrzychu

 

W ostatnim czasie sprawa wieży w Wałbrzychu stała się stosunkowo popularnym tematem. Stanowi to dość ciekawe zjawisko. Kontrowersje związane są w głównej mierze z kwestią dotyczą odpłatności, które wprowadziło miasto. Wedle wstępnych założeń mieszkańcy Wałbrzycha mieliby płacić za wstęp 1 zł, a turyści 10 zł. Dodatkowo opłaty miałyby być weryfikowane na podstawie tzw. karty mieszkańca. W tym zakresie miasto na różne sposoby tłumaczy swoje decyzje, a mieszkańcy na różny sposób argumentują za oraz przeciw takiemu pomysłowi. Zostawmy jednak ten spór w kwestii decyzji miasta, gdyż jest spór dotyczący mieszkańców lokalnej społeczności. Warto jednak zastanowić się, jakie wymogi budowlane musiała taka wieża spełnić, aby w ogóle powstała.

 

Jakie wymogi spełnić musi wieża widokowa?

 

Zakładamy, że wieża wedle założeń ustanowionych przez regulatora, musi spełniać obecnie określone w prawie wymogi. Obiekt jest jest dostępny dla mieszkańców i turystów. Często jednak zadawane są pytania w odniesieniu czy wieży w Wałbrzychu zostało przydzielone pozwolenie na budowę. Jak najbardziej tak. Tutaj to jest konstrukcja, która zalicza się do piątej kategorii obiektów budowlanych, co powoduje również, że jest konieczne uzyskanie pozwolenia na użytkowanie tej konstrukcji. Pozwolenie na budowę to oficjalna zgoda wydawana przez odpowiednie organy administracji budowlanej, która zezwala na rozpoczęcie prac budowlanych zgodnie z przepisami prawa. Aby otrzymać pozwolenie na budowę, inwestor musi złożyć wniosek w lokalnym wydziale architektury i budownictwa. 

 

Warto zaznaczyć, że gdyby wieża w Wałbrzychu należała do obiektu z kategorii 7 czy tzw. budynków innych, sytuacja mogłaby kreować się w sposób zupełnie odmienny od bieżącego. Kategorii jest trzydzieści i znajdują się w nich różne konstrukcje począwszy od budynków mieszkalnych jednorodzinnych, a na obiektach do korzystania z zasobów wodnych kończąc. Natomiast w mojej ocenie należy ją kwalifikować jako budynki z kategorii piątej, czyli przeznaczone do sportu i rekreacji. Także po pierwsze mamy pozwolenie na budowę, a po drugie mamy pozwolenie na użytkowanie.

 

Zastanawiasz się nad uzyskaniem pozwolenia na budowę lub na użytkowanie?

 

Proponuję więc, aby skontaktować się ze mną za pośrednictwem maila. Opisz mi w nim dokładnie swoją sytuację. Postaram się na bazie przedstawionego stanu faktycznego zasugerować Ci możliwie najbardziej korzystne rozwiązanie. Pozwolenia na budowę bądź użytkowanie to temat powszechny z perspektywy prawa budowlanego. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Kamil Hupajło