Bezusterkowy odbiór robót

1 marca 2024
/ Kamil Hupajło

Bezusterkowy odbiór końcowy robót odnosi się do procesu, w którym klient (zamawiający) lub jego przedstawiciel akceptuje wykonane prace budowlane. Akceptacja następuje po stwierdzeniu, że zostały one ukończone zgodnie z umową, specyfikacją techniczną oraz obowiązującymi normami. Oznacza to w uproszczeniu brak wad czy usterek w trakcie odbioru. Ten etap jest kluczowy w zakończeniu projektu budowlanego. W tym zakresie jednak powstaje kilka wątpliwości. Przykładowo, czy jeśli w umowie występuje taki zapis, to czy możliwość wystawienia faktury przysługuje Ci tylko kiedy będzie bezusterkowy odbiór robót? Odpowiedź poznasz właśnie w tym materiale.

 

Co wedle zastrzeżenia w umowie obejmuje bezusterkowy odbiór?

 

Odbiór końcowy robót jest ważnym momentem w procesie budowlanym, gdyż potwierdza zakończenie prac i zgodność z umową, umożliwiając przejście do etapu użytkowania obiektu. Warto wspomnieć jednak, że umawianie się na tzw. odbiór bezusterkowy, jest uznawane przez sądy za sprzeczne z naturą zobowiązania wynikającego z umowy o roboty budowlane. W praktyce nie można uzależniać możliwości odebrania obiektu od braku jakichkolwiek wad. Nie ma znaczenia czy taki odbiór dotyczyłby inspekcji robót, weryfikacji na podstawie listy kontrolnej, stwierdzenie niezgodności z planem, specyfikacjami technicznymi oraz wszelkimi zmianami, które zostały zaakceptowane w trakcie realizacji projektu czy rozumianym literalnie brakiem usterek.

 

Jak w praktyce wygląda odbiór prac budowlanych?

 

Co do zasady w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, odbiorca powinien dokonać odbioru, a w opisać jakość pracy i wskazać wspomniane wady. Należy również wyznaczyć terminy ich usunięcia. Możliwe jest również skorzystanie z prawa inwestora do wyboru innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze w postaci oświadczenia. To protokół jest dowodem braku wykonania robót w sposób prawidłowy. Tutaj jednak warto wskazać, że odmowa odbioru protokołu nie pozbawia wykonawcy prawa do wynagrodzenia. Teoretycznie bezusterkowy odbiór również ma na celu wstrzymanie wynagrodzenia, ale w orzecznictwie przyjmuje się w obu tych przypadkach, że w sytuacji faktycznego przyjęcia robót przez inwestora, nawet gdy nie został sporządzony formalny protokół ich odbioru, to nadal wykonawcy przysługuje prawo do zapłaty. Dodatkowo inwestor ma obowiązek do zapłaty za wykonane roboty częściowo, a więc jest to równoznaczne z tzw. częściowym odbiorem. W miarę postępu prac inwestor wypłaca odpowiednią część wynagrodzenia przysługującego wykonawcy.

 

W umowie przewidziano zapis o bezusterkowym odbiorze prac – co teraz?

 

Proponuję, abyś skontaktował się ze mną mailowo. Wyślij mi w załączniku umowę i opisz krótko stan faktyczny. Przeanalizuję Twoją sytuację i postaram się dopasować możliwe rozwiązania do Twoich potrzeb. Wbrew pozorom Twoja sytuacje nie jest wyjątkowa i często zdarza się, że w umowach pojawiają się zapisy, które nie powinny mieć miejsca. W razie pytań lub wątpliwości, zapraszam do kontaktu.

Autor: Kamil Hupajło