Protokół odbioru budowlanego – wzór z omówieniem

15 września 2023
/ Kamil Hupajło

Pozornie osobom trzecim może wydawać się, że budowa, którą mijają codziennie w drodze do pracy, to chaotyczne środowisko – nie wiadomo kto i kiedy robi dane prace, termin realizacji pozostaje nieznany, a szef zatwierdza wszystko „na oko”. Nic bardziej mylnego! W rzeczywistości realizacja inwestycji dokumentowana jest bardzo szczegółowo, a oprócz dziennika budowy, którego rolą jest odzwierciedlenie wszelkich robót podejmowanych na budowie, bardzo ważny element stanowią wszelkiego rodzaju protokoły. 

 

Poniżej zamieszczam wzór protokołu odbioru. Jego zapisy są uniwersalne i mogą dotyczyć zarówno odbiorów częściowych, w trakcie realizacji umowy, jak i odbioru końcowego – czyli ostatniego odbioru dotyczącego realizacji robót budowlanych. Nieco inny charakter ma odbiór ostateczny, który pojawia się w niektórych umowach i dotyczy on odbioru przedmiotu umowy po upływie gwarancji (zazwyczaj 5-6 lat po protokole odbioru końcowego). Co jeszcze pozostaje niezwykle istotne z perspektywy protokołów? Dowiedz się więcej i pobierz plik z protokołem w linku poniżej.

 

Na co zwrócić uwagę z perspektywy protokołu odbioru prac?

 

Bardzo istotne jest, aby w protokole rozdzielać kilka dat:

  1. data zakończenia robót budowlanych – czyli realnie kiedy Wykonawca zakończył prace, co często jest potwierdzane wpisane w dzienniku budowy
  2. datę zgłoszenia gotowości do odbioru – formalne zgłoszenie zgodne z umową, w rzeczywistości zbieżne z datą zakończenia prac, ewentualnie 1-2 dni później
  3. datę odbioru końcowego – czyli moment, kiedy komisja dokonuje odbioru. 

 

Należy pamiętać, że pomiędzy datą zakończenia prac i zgłoszenia gotowości do odbioru Zamawiający ma często kilka lub kilkanaście dni na wyznaczenie terminu odbioru i powołanie komisji. W zależności od konstrukcji umowy okres ten wliczany jest do terminu zakończenia umowy (kiedy zakończenie umowy = podpisanie protokołu) lub nie jest wliczany (bo wtedy opieramy się na realnym zakończeniu prac). Na tym są również oparte kary umowne, dlatego należy zwrócić uwagę na konstrukcję umowy, ponieważ w pierwszym przypadku realnie Wykonawca ma o te kilka lub kilkanaście dni mniej czasu na zakończenie umowy. 

 

Mam nadzieję, że załączony protokół okaże się pomocny, a Wasza inwestycja zostanie odebrana bez uwag. W razie potrzeby, zapraszam do kontaktu. 

 

Link do pliku: POBIERZ

 

Protokoły na budowie są konieczne

 

Możemy wyróżnić więcej niż jeden rodzaj wśród protokołów zawieranych na budowie, a mianowicie:

  1. protokół odbioru robót częściowych (w tym robót zanikających) – protokół spisywany po odebraniu przez inspektora nadzoru budowlanego wykonanych dotychczas robót; szczególną rolę odgrywają protokoły odbioru robót zanikających (np. zbrojenia), gdyż stanowi on jedyny dowód na prawidłowe wykonanie tego rodzaju prac
  2. końcowy protokół odbioru robót – podpisywany jest po ostatecznym odbiorze całej inwestycji, w większości przypadkach stanowi podstawę do wypłaty wykonawcy należnego wynagrodzenia
  3. protokół konieczności – te rodzaje protokołów podpisywane są w przypadku zlecenia wykonawcom do realizacji robót dodatkowych lub robót zamiennych 
  4. protokół przekazania placu budowy – podpisywany jest na samym początku realizacji umowy, celem przekazania terenu generalnemu wykonawcy.

 

Jak widać, protokoły w procesie budowlanym są konieczne dla organizacji inwestycji, prawidłowego wykonania umowy oraz dla celów dowodowych.

 

Nie masz pewności, jaki protokół jest konieczny w przypadku Twojej inwestycji?

 

Proponuję więc, aby skontaktować się ze mną za pośrednictwem maila. Możesz również zadzwonić, jednak przygotuj wcześniej pytania, na które chcesz poznać odpowiedź. Umówimy się na spotkanie lub doprecyzujemy wszelkie szczegóły za pośrednictwem korespondencji elektronicznej. Postaram się zasugerować możliwie najbardziej korzystne rozwiązanie w Twojej sytuacji. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Kamil Hupajło