Jak zostać deweloperem w Polsce?

11 maja 2023
/ Kamil Hupajło

Branża deweloperska stanowi w Polsce systematycznie rozwijający się sektor gospodarczy, przyciągając tym samym kolejnych przedsiębiorców zainteresowanych inwestycją. Obecnie wiele pytań wśród przyszłych inwestorów budzi kwestia związana z aspektami, na które należy zwrócić uwagę, rozpoczynając działalność w sektorze budowlanym. Podstawowym krokiem w tym zakresie jest m.in. przeprowadzenie audytu nieruchomości, obejmującego analizę ksiąg wieczystych, miejscowego planu zagospodarowania terenu oraz innych czynników. Więcej informacji na temat tego, jak zostać deweloperem, znajdziesz w warsztacie przeprowadzonym przez Kamila Hupajło podczas pierwszej edycji Dolnośląskiego Forum Gospodarczego (DFOG).

 

 

Na czym polega audyt nieruchomości?

 

Przeprowadzenie audytu nieruchomości polega przede wszystkim na weryfikacji pod kątem stanu prawnego oraz faktycznego danego obiektu, w tym na określeniu rzeczywistego właściciela budynku. Głównym narzędziem wykorzystywanym do tego rodzaju analiz są Elektroniczne Księgi Wieczyste. Umożliwiają one m.in. uzyskanie aktualnych lub pełnych odpisów, tym samym zapewniając dostęp do pełnej historii nieruchomości obowiązującej w dniu pobrania dokumentów. Co ważne – w treści dokumentacji nie będą znajdowały się informacje o np. wcześniejszych właścicielach, wpisach hipotecznych lub ostrzeżeniach.

 

Analiza Elektronicznych Ksiąg Wieczystych

 

Elektroniczne Księgi Wieczyste składają się z wielu różnych sekcji. W przypadku działalności w branży deweloperskiej kluczowe znaczenie mają działy numer dwa, trzy i cztery. Pierwszym krokiem, który należy podjąć przy analizie działu drugiego, jest zweryfikowanie informacji o właścicielu nieruchomości. Mowa tutaj m.in. o sprawdzeniu czy w posiadaniu danego obiektu znajduje się jedna osoba, małżeństwo lub spółka. Dział  trzeci zawiera informacje dotyczące obowiązujących praw, roszczeń i ograniczeń względem określonego lokalu. Z kolei dział czwarty związany jest z kwestiami odnoszącymi się bezpośrednio do obciążeń hipotecznych, którymi obarczeni zostaną przyszli właściciele.

 

Czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

 

W sytuacji, gdy jako potencjalny inwestor planujesz kupno działki, to warto na początku sprawdzić, czy podlega ona miejscowemu planowi zagospodarowania przestrzennego. Przykładowo, jeśli Twoim zamiarem jest wybudowanie wieżowca na obszarze leśnym – możesz napotkać pewnego rodzaju ograniczenia. Nawet w przypadku, gdy otrzymasz pozwolenie na budowę przez błąd urzędnika, istnieje możliwość, że decyzja ta zostanie uznana za nieważną. W takim razie prowadzone prace prawdopodobnie mogą ulec wstrzymaniu. Zasadniczo decyzje te nie są prawomocne. Z uwagi na to niezbędne będzie złożenie odwołania. Warto podkreślić, że początkowo istotną rolę pełni tutaj opinia architekta, który będzie odpowiedzialny za ustalenie, czy możliwe jest rozpoczęcie budowy.

 

Zastanawiasz się, jak rozpocząć działalność deweloperską w Polsce?

 

Przed rozpoczęciem prowadzenia działalności na rynku deweloperskim przyszli inwestorzy w pierwszej kolejności powinni skupić się na kwestiach związanych ze spełnieniem szeregu wymogów prawnych. Jednak każdy przypadek jest inny, dlatego kwestia ta wymaga indywidualnego podejścia. Wobec tego, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie – skontaktuj się ze mną. Umówimy spotkanie, a ja postaram się udzielić Ci odpowiedzi na Twoje pytania. Ponadto zajmę się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Kamil Hupajło