Jak inflacja wpłynęła na branżę budowlaną?

7 października 2023
/ Kamil Hupajło

We wrześniu 2023 roku udało się osiągnąć jednocyfrowy wynik inflacji, pierwszy raz od lutego 2022 roku. Jednakże obecność inflacji na przestrzeni poprzednich miesięcy miała drastyczny wpływ na branżę budowlaną. Drastyczne wzrosty ceny surowców i energii spowodowały wzrost cen wyrobów budowlanych, a także stawkę pracy robotników, co dotkliwie odczuli przedsiębiorcy, a także klienci indywidualni. Wyniki przedstawione w artykule oparte są o dane uzyskane przez Komitet Budownictwa Krajowej Izby Gospodarczej, będącego zespołem ekspertów z różnych dziedzin budownictwa. Wśród członków izby są doświadczeni i cenieni menedżerowie, przedsiębiorcy, eksperci oraz przedstawiciele strony związkowej.

 

Inflacja w branży budowlanej z perspektywy lat 2021-2023

 

Przedsiębiorcy jako jedną z najważniejszych barier w prowadzeniu działalności wskazywali wzrost cen materiałów i surowców. Według badań przeprowadzonych przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa w lutym 2023 roku wskazywało ją 65,4% firm budowlanych. Drastyczne podwyżki cen materiałów były zauważalne od sierpnia 2021 r.. Natomiast za kwiecień i maj 2022 r. uważa się miesiące w których doszło do najwyższego skoku cen z roku na rok, kiedy to materiały budowlane podrożały o 34%. Na przestrzeni całego roku 2022 ceny materiałów i surowców wzrosły o 25%, porównując je z rokiem 2021.

 

Ceny izolacji termicznych wykazały się największymi podwyżkami. Można na tej podstawie wskazać miesiące, w których podwyżki utrzymywały się na poziomie 50% a nawet 60%. Z kolei w lutym ceny skoczyły aż do 72% w porównaniu do roku ubiegłego. Mimo iż w lipcu 2022 roku doszło do wyhamowania podwyżek, wciąż utrzymywały się one w niektórych kategoriach materiałów na poziomie dwucyfrowym. Spadki cen nastąpiły jednak w materiałach takich jak: drewno oraz w płyty OSB.

 

Branża budowlana aspekcie inflacji

 

Wysoki poziom CPI (cen towarów i usług konsumpcyjnych) stanowi także przeszkodę dla inwestorów i przedsiębiorców, zwłaszcza w sektorze budowlanym. Wysoka inflacja jest głównym czynnikiem ograniczającym inwestycje w roku 2023. Wynika to z wyników badania koniunktury, w którym aż 67,3% przedsiębiorców wskazuje na ten problem. Ponadto, wysokie ceny towarów i usług oraz wysokie stopy procentowe obniżają popyt na inwestycje, co szczególnie dotyka sektor budownictwa mieszkaniowego. W minionym roku liczba rozpoczętych budów mieszkań spadła o 27,8%, a wydane pozwolenia na budowę mieszkań zmniejszyły się o 12,8% w porównaniu do roku 2021. Rok ten charakteryzował się także rekordową liczbą niewykorzystanych pozwoleń na budowę, wynoszącą aż 97 128 mieszkań więcej, niż liczba faktycznie rozpoczętych inwestycji.

 

Te tendencje są wyraźnie widoczne w statystykach. Zgodnie z danymi GUS za styczeń 2023 roku, można zaobserwować spadek liczby nowych inwestycji w porównaniu do roku poprzedniego. W przypadku deweloperów, spadek wyniósł 35,9%, natomiast dla inwestorów indywidualnych wyniósł 26,2%. Ten spadek jest konsekwencją dynamicznego wzrostu cen nieruchomości oraz trudności w pozyskaniu finansowania przez osoby planujące zakup własnej nieruchomości. Ograniczona dostępność kredytów, wynikająca z podwyżek stóp procentowych, skutkuje efektywnym zmniejszeniem popytu, co może wpłynąć na ograniczenie podaży w przyszłości. Zmiany te nie spowodują jednak obniżenia cen mieszkań, a wręcz może przyczynić to do ich wzrostu. Natomiast w przypadku dużych inwestycji infrastrukturalnych, wciąż obserwowany jest wzrost kosztów ich realizacji. Nacisk na płace powoduje wzrost kosztów na wszystkich poziomach pracowników.

 

Inflacja możesz stać się przyczyną nowych perspektyw

 

Mimo że inflacja stanowi wyzwanie, może również otwierać nowe możliwości w sektorze budownictwa. Przesunięcie popytu na nieruchomości może spowodować większe zainteresowanie budownictwem przemysłowym lub komercyjnym. Firmy budowlane mogą szukać innowacyjnych rozwiązań, które pomogą w kontrolowaniu kosztów, takie jak efektywniejsze technologie budowlane czy zrównoważone praktyki.

 

Inflacja jest czynnikiem, który ma istotny wpływ na gospodarkę budowlaną. Rosnące koszty, opóźnienia w inwestycjach i spadek popytu stanowią wyzwania dla sektora budowniczego. Jednak, równocześnie otwierają się możliwości do innowacji i dostosowania się do nowych warunków rynkowych. Kluczowe jest świadome zarządzanie ryzykiem i poszukiwanie rozwiązań, które pomogą w zachowaniu konkurencyjności i trwałości w sektorze budowlanym w obliczu inflacji.

 

Masz obawy, w jaki sposób inflacja może wpłynąć na Twój biznes w branży budowlanej?

 

W takim wypadku proponuję, aby skontakować się ze mną. Możesz to zrobić za pośrednictwem maila lub telefonicznie. Przygotuj swoje pytania, a także wątpliwości i następnie przedstaw mi swoją działalność, abym mógł dopasować do niej możliwie najbardziej korzystne rozwiązania. Następnie umówimy się na spotkanie bądź dopasujemy szczegóły online. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Kamil Hupajło