Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego w 2023 roku

2 stycznia 2023
/ Kamil Hupajło

Obecnie rok 2020 stał się symbolem globalnej pandemii i dynamicznego przeniesienia wielu tradycyjnych postępowań do świata zdigitalizowanego. Nie inaczej jest w przypadku branży budowlanej. Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego polega na systematycznym zastępowaniu papierowych form dokumentacji ich elektronicznym odpowiednikiem. Stale wprowadzane w tym zakresie zmiany powodują, że w 2023 roku inwestorzy będą mogli cieszyć się możliwością prowadzenia komputerowego obiegu wszystkich niezbędnych danych. Na czym polegają zmiany wynikające z nowelizacji Ustawy prawo budowlane? Kto może z nich skorzystać i na jakich zasadach? Dowiesz się właśnie w tym artykule.

 

Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB) 2023

 

System EDB to opracowana przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) alternatywa dla papierowej wersji dziennika budowy w ramach nowelizacji ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z planowaną datą rozwiązanie to ma wejść w życie 27 stycznia 2023 roku. Co warto podkreślić, nie jest to jednoznaczne z tym, że od tego dnia kierownicy budowy zostaną zobowiązani do prowadzenia go wyłącznie w formie elektronicznej. Tradycyjny odpowiednik będzie dostępny dla inwestorów jeszcze do 2030 roku. Po przekroczeniu wspomnianego terminu wprowadzony zostanie obowiązek stosowania Elektronicznego Dziennika Budowy. Podmiotami uprawnionymi do przeglądania treści wpisów będą:

 • Instytucje administracji architektoniczno-budowlanej,
 • Inspektorzy nadzoru budowlanego,
 • Wszystkie inne podmioty dysponujące prawem do nadzoru nad przestrzeganiem przepisów na terenie budowy.

 

Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego (eKOB) 2023

 

Kolejną z planowanych na 2023 rok zmian jest utworzenie Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego. Dokładna data wprowadzenia systemu cyfrowej książki została wyznaczona na 2 stycznia. Podobnie, jak w przypadku Elektronicznego Dziennika Budowy – nie oznacza to, że inwestorzy utracą możliwość korzystania z jej papierowej wersji. Jednak końcowo, czyli do 2027 roku ma ona również osiągnąć w pełni zdalną formę. W systemie EKOB znajdować się będą informacje dotyczące m.in.:

 • Obiektu budowlanego,
 • Właściciela i zarządcy nieruchomości,
 • Przeprowadzanych kontroli,
 • Przeprowadzanych ekspertyz i wystawianych opinii technicznych nieruchomości,
 • Realizowanych robót budowlanych dotyczących stanu nieruchomości po odbiorze lokalu od dewelopera,
 • Zaistniałych katastrof budowlanych,
 • Decyzji, rozporządzeń i zaświadczeń, a także dokumentów opublikowanych przez administrację publiczną odnoszących się do nieruchomości.

 

Elektroniczny Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane (eCRUB) 2023

 

Całkowicie nowym systemem, który został wprowadzony już 1 sierpnia 2022 roku dzięki uprzednio wspomnianej nowelizacji, jest wyszukiwarka eCRUB. Oprogramowanie to stanowi cyfrowy odpowiednik dotychczasowego Centralnego Rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane oraz rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Obecnie za pośrednictwem tego systemu skrócono czas oczekiwania na wpis do ewidencji. Baza danych zostaje zaktualizowana natychmiast po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku egzaminu. Główne zalety eCRUB to:

 • Możliwość wcześniejszego zapoznania się przez pracodawców z kwalifikacjami i uprawnieniami potencjalnego pracownika,
 • Osoby zdające egzamin, dzięki usprawnieniu systemu o wiele szybciej mogą skorzystać z nabytych uprawnień,
 • Organy administracji w prosty sposób mogą dokonać weryfikacji danych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne.

 

Masz wątpliwości w kwestii cyfryzacji Twojego biznesu w branży budowlanej?

 

Cyfryzacja procesu budowlanego wynikająca z nowelizacji ustawy Prawo budowlane umożliwia m.in. usprawnienie mechanizmów związanych z obiegiem informacji. Obecnie tradycyjne sposoby dokumentacji nie zostaną całkowicie zastąpione przez ich cyfrowe odpowiedniki. Jednak całość zaplanowanych na 2023 rok zmian ma na celu podejmowanie systematycznych działań właśnie w tym zakresie. Wobec tego, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości – skontaktuj się ze mną. Umówimy spotkanie, a ja postaram się udzielić Ci odpowiedzi na Twoje pytania. Ponadto zajmę się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Kamil Hupajło