Wady pompy ciepła – co zrobić, jak zepsuła mi się pompa ciepła?

16 maja 2024
/ Kamil Hupajło

Pompa ciepła to urządzenie służące do przenoszenia ciepła z jednego miejsca do drugiego. Wykorzystuje do tego celu niewielkie ilości energii elektrycznej. Działa na podobnej zasadzie co lodówka, ale w przeciwieństwie do niej, może służyć zarówno do ogrzewania, jak i chłodzenia pomieszczeń. Pompy ciepła są uznawane za efektywną i ekologiczną alternatywę dla tradycyjnych systemów grzewczych, takich jak kotły na paliwa kopalne. To właśnie z tego powodu stanowią coraz częściej spotykane rozwiązanie. Generują oszczędności i na dodatek pompy ciepła są przyjazne środowisku. Co jednak, gdy dochodzi do uszkodzenia? Jakie możesz podjąć kroki w przypadku zepsucia pompy ciepła? Dowiedz się więcej na ten temat właśnie w tym artykule.

 

 

Zepsuta pompa ciepła – co teraz?

 

W przypadku kiedy pompa ciepła się zepsuje, czyli w naszym prawniczym rozumieniu, będzie miała wadę, to istnieje kilka dróg od postępowania. Generalnie, operujemy w ramach trzech zakresów odpowiedzialności. Do wyboru mamy rękojmię, gwarancję i odpowiedzialność odszkodowawczą. Rękojmia wynika z ustawy, w zakresie tego roszczenia przysługuje wymiana na nową pompę bądź naprawa wadliwej. Przedsiębiorca może się jednak zasłonić, że naprawa albo wymiana mogą być za drogie i odmówić. W takiej sytuacji przysługują kolejne roszczenia: obniżenie ceny tej pompy lub odstąpienie odmowy, czyli po prostu pompę demontujecie. Dokonać musi tego przedsiębiorca i jest zobowiązany do tego, żeby zwrócić pieniądze. Łączy się to z odpowiedzialnością odszkodowawczą, kontraktową o tym jednak w dalszej części artykułu.

 

Gwarancja przy zepsutej pompie ciepła

 

Gwarancja różni się od rękojmi tym, że rękojmia znajduje swoje podstawy w Ustawie, a gwarancja to zobowiązanie umowne. Warunki gwarancji ustala więc gwarant, czyli przedsiębiorca, który odpowiada za pompę ciepła. Jeśli dostajesz kartę gwarancyjną, to w niej zostają określone warunki gwarancji niezależne od rękojmi. Tutaj warto wspomnieć, że okres rękojmi zwykle wynosi 2 lata od daty zakupu, chyba że umowa stanowi inaczej. Gwarancja może natomiast trwać krócej lub dłużej, w zależności od oferty gwaranta. Konsument może skorzystać z ochrony wynikającej zarówno z rękojmi, jak i gwarancji. Jednak w praktyce często wygodniejsze jest skorzystanie z gwarancji, jeżeli oferuje ona korzystniejsze warunki rozpatrywania reklamacji i szybszą naprawę lub wymianę. Wszystko uzależnione jest jednak od Twojej indywidualnej sytuacji.

 

Odpowiedzialność odszkodowawcza przy zepsutej pompie ciepła

 

Ostatnią z możliwości jest odpowiedzialność odszkodowawcza. Jeśli po wystąpieniu wady powstaną po Twojej szkody, gdyż konieczne w rezultacie będzie skucie ścian, rozkopanie ogrodu lub inne prace, to przedsiębiorca musi szkodę naprawić. W rezultacie zapłacić albo przywrócić do stanu poprzedniego, czyli np. naprawić elewację bądź przywrócić ogród do poprzedniego stanu.

 

Zastanawiasz się nad tym co zrobić z wadliwą pompą ciepła?

 

Proponuję, abyś napisał do mnie maila. Opisz w nim szczegółowo swoją sytuację oraz fakty związane z zakupem pompy ciepła, a także montażem. Warto załączyć również wszelkie dokumenty, które uznasz, że ułatwią mi zapoznanie się z okolicznościami dotyczącymi wady pompy ciepła. Na tej podstawie dokonam analizy i postaram się zasugerować Ci możliwie najbardziej korzystne rozwiązanie dopasowane do Twojej sytuacji. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Kamil Hupajło