Odrębna własność mieszkania a spółdzielcze prawo do lokalu

24 czerwca 2024
/ Kamil Hupajło

Wielu klientów zadaje mi pytanie czy zagadnienia wymienione w temacie są tym samym. Otóż nie i warto omówić je oddzielnie. Zgadza się jednak to, że są to kwestie zbieżne ze sobą. W obu przypadkach jest to w uproszczeniu forma objęcia we władanie nieruchomości chociaż tej pierwszej bliżej do własności wedle nazwy, a drugiej do użytkowania, jednak omówimy szczegóły po kolei. Czym jest odrębna własność? Na czym polega spółdzielcze prawo do lokalu? Poznaj wszystko co niezbędne na ten temat właśnie w tym artykule!

 

 

 

Czym jest odrębna własność mieszkania?

 

Odrębna własność mieszkania jest regulowana przez przepisy prawa cywilnego, a w Polsce podstawą prawną dla tego rodzaju własności jest Ustawa o własności lokali. Odrębna własność mieszkania to forma własności nieruchomości, w której właściciel posiada wyłączne prawo do swojego lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym. W ramach tej własności właściciel ma prawo do samodzielnego dysponowania i użytkowania swojego mieszkania, a także prawo do jego sprzedaży, wynajmu czy przekazania w spadku. Właściciel mieszkania posiada również udział w częściach wspólnych budynku, takich jak klatki schodowe, windy, piwnice, dachy oraz otoczenie budynku. Udział ten jest proporcjonalny do powierzchni jego mieszkania i określony w umowie notarialnej.

 

Na czym polega spółdzielcze prawo do lokalu?

 

Spółdzielcze prawo do lokalu jest regulowane przez Ustawę Prawo spółdzielcze. Dodatkowo zagadnienie jest również normowane przez przepisy zawarte w statucie danej spółdzielni mieszkaniowej. Spółdzielcze prawo do lokalu to specyficzna forma prawa do użytkowania lokalu mieszkalnego lub użytkowego przez spółdzielnię. W ramach tego uprawnienia ma ona prawo do korzystania z przydzielonego mu lokalu, ale nie jest jego pełnoprawnym właścicielem. Spółdzielcze prawo do lokalu może przyjmować zasadniczo dwie formy:

  • Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego – prawo to jest niezbywalne, nie można go sprzedać ani przekazać w drodze dziedziczenia. Przysługuje ono członkowi spółdzielni oraz osobom pozostającym z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.
  • Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – prawo to jest bardziej zbliżone do własności. Można je sprzedać, wynająć, przekazać w spadku czy obciążyć hipoteką. Posiadacz tego prawa ma większą swobodę dysponowania lokalem w porównaniu do lokatorskiego prawa do lokalu.

 

W obu przypadkach członek spółdzielni ponosi opłaty związane z utrzymaniem lokalu i części wspólnych budynku, a także ma prawo uczestniczyć w zarządzaniu spółdzielnią poprzez udział w walnych zgromadzeniach i wyborach do organów spółdzielni.

 

Czym można uzyskać własność ze spółdzielczego prawa do lokalu?

 

Tak. Jak najbardziej jest to możliwe. Aby uzyskać własność z tytułu spółdzielczego prawa do lokalu, można przeprowadzić proces przekształcenia tego prawa w odrębną własność lokalu. Przykładowo właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu może wystąpić do spółdzielni mieszkaniowej z wnioskiem o przekształcenie tego prawa w odrębną własność. Możliwe jest też przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, ale lokatorskie prawo do lokalu nie daje możliwości bezpośredniego przekształcenia w odrębną własność i najpierw trzeba zamienić lokatorskie prawo na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, co zwykle wymaga spłaty części lub całości wkładu budowlanego przypadającego na lokal.

 

Zastanawiasz się jak uzyskać odrębną własność mieszkania?

 

W takim wypadku proponuję, abyś skontaktował się ze mną. Możesz to zrobić na dwa sposoby. Napisz do mnie maila i opisz w nim szczegóły lub zadzwoń – omówimy wtedy wszystko na spokojnie w ramach spotkania. Mam świadomość, że procedury potrafią być skomplikowane. Dlatego jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub nie wiesz jak uzyskać rozwiązanie najbardziej korzystne w Twojej sytuacji, daj mi znać. Postaram się pomóc w Twojej sprawie. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Kamil Hupajło