Księgi wieczyste – na co zwrócić uwagę zanim kupisz nieruchomość?

19 czerwca 2024
/ Kamil Hupajło

Księgi wieczyste są publicznymi rejestrami, które służą do ujawniania stanu prawnego nieruchomości. Ich głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami oraz ochrona praw właścicieli i innych osób mających prawa do nieruchomości. Księgi wieczyste prowadzone są przez sądy rejonowe i stanowią podstawowe źródło informacji o stanie prawnym nieruchomości. W tym zakresie stanowią istotną wskazówkę nie tylko dla nabywców prywatnych, ale i deweloperów.  Dodatkowo są w pełni jawne, co oznacza, że każdy zainteresowany ma prawo do wglądu w nie. Umożliwia to sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości przed jej zakupem lub wynajmem. Jeśli jesteś zainteresowany tematyką ksiąg wieczystych – zapraszam Cię do obejrzenia lub posłuchania całego podcastu. Jeśli jednak wolisz zapoznać się z poszczególnymi fragmentami, to w dalszej części artykułu umieściłem najważniejsze części wypowiedzi, które mogą Cię zainteresować. Zajmijmy się już jednak bezpośrednio księgami wieczystymi.

 

 

W jaki sposób skonstruowane są księgi wieczyste?

 

Księga wieczysta składa się z czterech działów, z których każdy zawiera inne informacje o nieruchomości. Dla Ciebie, jako np. dewelopera lub nabywcy najbardziej istotne jest to co znajduje się w dziale II, III lub IV. Dlaczego? Omówmy sobie wszystko po kolei. Dział I to oznaczenie nieruchomości, które zawiera podstawowe informacje o nieruchomości, takie jak położenie, powierzchnia, opis nieruchomości oraz jej przeznaczenie. W dziale II wpisuje się właściciela nieruchomości lub użytkownika wieczystego, a także informacje o współwłasności i wielkości udziałów poszczególnych współwłaścicieli. Kolejny dział zawiera wpisy dotyczące praw, roszczeń i ograniczeń ciążących na nieruchomości, takich jak służebności, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia osób trzecich. Natomiast ostatni dział dotyczy wpisów hipotek obciążających nieruchomość, w tym wysokość zabezpieczonych wierzytelności oraz dane wierzycieli hipotecznych. Oznacza to, że w dwóch ostatnich działach znajdziesz istotne informacje na temat tego, w jaki sposób Twoja docelowa nieruchomość jest obciążona.

 

Procedura zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych wedle prawa

 

Księgi wieczyste zakłada się i prowadzi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Co do zasady właściciel nieruchomości lub użytkownik wieczysty składa wniosek do właściwego sądu rejonowego o założenie księgi wieczystej. Wniosek powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje i dokumenty potwierdzające stan prawny nieruchomości. Następnie po założeniu, sąd dokonuje odpowiednich wpisów na podstawie przedłożonych dokumentów. Każdy wpis jest opatrzony datą, co pozwala na śledzenie historii zmian stanu prawnego nieruchomości. 

 

 

Dostęp do ksiąg wieczystych jest możliwy zarówno w formie tradycyjnej, w sądach rejonowych, jak i w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych (EKW), prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. System EKW umożliwia przeglądanie ksiąg wieczystych online, co znacząco ułatwia dostęp do informacji o nieruchomościach.

 

Chcesz kupić nieruchomości jednak masz wątpliwość?

 

Proponuję więc, abyś napisał do mnie maila. Księgi wieczyste mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami. Umożliwiają sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości przed jej nabyciem, co chroni nabywców przed ryzykiem zakupu nieruchomości obciążonej prawami osób trzecich lub nienależącej do sprzedającego. Trzeba jednak wiedzieć na co zwracać uwagę. Dlatego, jeśli nie jesteś pewien skontaktuj się ze mną. Sprawdzę dla Ciebie szczegóły i doradzę Ci na temat stanu prawnego Twojego docelowego nabytku, umowy i innych detali. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Kamil Hupajło