Kiedy zaczyna się i kończy budowa?

15 kwietnia 2024
/ Kamil Hupajło

Budowa, w kontekście prawa budowlanego, odnosi się do procesu wznoszenia nowych obiektów lub instalacji. Ponadto w rozumieniu tego terminu można także ująć istotne przebudowy lub rozbudowy już istniejących konstrukcji. Termin ten obejmuje zarówno prace związane z budową fundamentów, ścian, dachów i innych elementów strukturalnych, jak i instalacje infrastrukturalne takie jak sieci wodno-kanalizacyjne, elektryczne, gazowe czy drogi. Praktycznie wszystko jednak, poza przydomowymi schronami, zaczyna się od pozwolenia na budowę. Kiedy więc zaczyna się budowa? Kiedy możemy mówić o zakończeniu budowy? Dowiedz się więcej na ten temat właśnie w tym artykule.

Czym jest pozwolenie na budowę?

 

Pozwolenie budowlane to w uproszczeniu formalna zgoda na wybudowanie danej konstrukcji. Wydawana jest przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej i umożliwia rozpoczęcie oraz prowadzenie prac budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, a także zatwierdzonym projektem budowlanym. Jest to jeden z kluczowych dokumentów w procesie inwestycyjnym, który zapewnia legalność przedsięwzięcia budowlanego. Pozwolenie na budowę jest wydawane tylko wtedy, gdy planowany obiekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy. 

 

Dokument potwierdza, że projekt budowlany spełnia wszystkie obowiązujące normy techniczne, prawne oraz standardy bezpieczeństwa. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę i rozpoczęciu prac, inwestor jest zobowiązany do przestrzegania zapisów pozwolenia oraz prowadzenia budowy zgodnie z zaaprobowanym projektem. Po zakończeniu budowy konieczne jest przeprowadzenie procedury odbioru technicznego, a w niektórych przypadkach uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

 

To kiedy zaczyna się budowa?

 

Budowa w rozumieniu prawa budowlanego obejmuje kilka etapów, od początku przygotowań aż po zakończenie prac i ich odebranie. W tym artykule skupimy się jednak szczególnie na dwóch etapach: początkowym i końcowym. W zasadzie początek budowy ma miejsce w chwili rozpoczęcia tzw. prac przygotowawczych. Prace przygotowawcze to szereg czynności, które są niezbędne do rozpoczęcia właściwych prac budowlanych na danym terenie. Są one kluczowe dla zapewnienia, że cały projekt budowlany zostanie zrealizowany sprawnie, bezpiecznie i zgodnie z planem. Prace te obejmują różnorodne zadania, od oceny stanu terenu po organizację placu budowy. Przykładem będą np. prace geotechniczne, wykonanie niwelacji terenu, budowa tymczasowych obiektów etc. 

 

Kiedy kończy się budowa?

 

Zakończenie budowy natomiast może mieć dwojaką formę. Co do zasady dla ogólnych kategorii wymienionych w Ustawie ma to miejsce: w momencie zgłoszenia do nadzoru budowlanego włącznie z 14-dniowym terminem na sprzeciw lub gdy wymagane jest pozwolenie na użytkowanie. Zakończenie prac budowlanych to fizyczne i następnie zarazem prawne ukończenie wszystkich planowanych prac zgodnie z projektem. Warto w tym aspekcie poznać jeszcze dwa istotne terminy: odbiór techniczny i pozwolenie na użytkowanie. Odbiór to proces, w ramach którego inspektor nadzoru budowlanego sprawdza, czy budowa została wykonana zgodnie z przepisami oraz projektem budowlanym. Musi on zakończyć się pozytywnie, aby obiekt mógł być użytkowany. Przykładowo wykorzystywanie bez odbioru jest nielegalne i gdyż nadal z perspektywy przepisów jest to obiekt zbliżony do placu budowy.

 

Zastanawiasz się nad rozpoczęciem budowy lub prowadzisz już budowę?

 

W takim wypadku możesz mieć wiele różnych pytań. Jeśli masz wątpliwości, na które pragniesz poznać odpowiedź, napisz do mnie maila. Opisz w wiadomości szczegóły i konkretne zapytania. Postaram się przeanalizować Twoją sytuację i następnie dopasować do niej najbardziej korzystne rozwiązanie. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Kamil Hupajło