Jak zostać deweloperem w Polsce? Podcast Prawnik buduje

12 czerwca 2024
/ Kamil Hupajło

Deweloperzy w branży budowlanej odgrywają kluczową rolę w procesie tworzenia nowych nieruchomości. Ich zadaniem jest realizacja inwestycji na każdym etapie: od planowania i finansowania, przez realizację budowy, aż po marketing i sprzedaż. W zasadzie stanowią agregat finansów pochodzących od różnych inwestorów, którzy następnie czerpią zysk z przedsięwzięcia. Deweloperka wymaga szerokiej wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin. Nie jest to łatwa dziedzina, ale również nie jest to dziedzina postrzegana pozytywnie przez m.in. nabywców mieszkań. Aby zostać deweloperem w Polsce, należy przejść przez kilka kluczowych etapów, które obejmują zdobycie odpowiednich kwalifikacji, zdobycie doświadczenia, a także spełnienie wymogów formalnych i prawnych. Jak zostać deweloperem w Polsce? Dowiedz się więcej właśnie w tym artykule.

 

 

Deweloperka w Polsce – jak zostać deweloperem?

 

Deweloper w branży budowlanej w Polsce zajmuje się szerokim zakresem działań związanych z inwestycjami budowlanymi. Jego głównym zadaniem jest realizacja projektów budowlanych, które obejmują zarówno budynki mieszkalne, jak i komercyjne. Edukacja i kwalifikacje, certyfikaty czy doświadczenie zawodowe to jedne z wielu składowych, które stanowią odpowiedź na pytanie. Jak zostać deweloperem w Polsce? Konieczne jest posiadanie wiedzy oraz doświadczenia w szerokim spektrum dziedzin. Uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, w tym pozwoleń na budowę, zezwoleń na użytkowanie nieruchomości itp. To kwestia właśnie nabytej wiedzy w zawodzie. Do tego dochodzi również uzupełnianie jej braków poprzez m.in. współpracę z architektami, inżynierami i prawnikami w celu zapewnienia zgodności z przepisami budowlanymi i planistycznymi.

 

W jaki sposób sprawnie prowadzić zarządzanie projektami deweloperskimi?

 

Niezbędne jest odpowiednie planowanie i przygotowanie. Wybór odpowiedniej lokalizacji dla inwestycji, analiza rynku i opracowanie strategii sprzedaży to jedno. Natomiast tak ja wspominałem w trakcie podcastu niezbędna jest np. weryfikacja danej nieruchomości poprzez sprawdzanie ksiąg wieczystych, które pozyskać można znając numer działki. Z kolei numer ten pozyskać można na geoportalu. Niestety przeglądanie ksiąg jest często płatne i trzeba uiścić na różnych portalach opłaty w wysokości kilkudziesięciu złotych. Następnie numer wystarczy wpisać już w wersji bezpłatnej.

 

Dlaczego  powinny Cię interesować księgi wieczyste jako dewelopera?

 

Księga wieczysta to publiczny rejestr, który służy do ujawniania stanu prawnego nieruchomości. Jest to oficjalny dokument, w którym zapisane są informacje o prawach własności, ograniczonych prawach rzeczowych, hipotekach oraz innych obciążeniach dotyczących danej nieruchomości. W Polsce księgi wieczyste prowadzone są przez sądy rejonowe właściwe dla miejsca położenia nieruchomości.

 

Które działy ksiąg wieczystych powinny interesować Cię jako dewelopera?

 

Interesują Cię głównie: dział II, III i IV. Dlaczego? Dział II to informacje o właścicielach lub użytkownikach wieczystych nieruchomości, w tym ich imiona, nazwiska, nazwy firm, oraz podstawy prawne nabycia własności (np. umowa sprzedaży, dziedziczenie). Dział III to prawa, roszczenia i ograniczenia, czyli wszelkie dane o wszelkich ograniczeniach prawnych, roszczeniach i obciążeniach dotyczących nieruchomości, które nie są hipotekami. Mogą to być np. służebności, prawa najmu, prawa dożywocia, czy inne obciążenia. Dział IV zawiera szczegóły o hipotekach obciążających nieruchomość, w tym wysokość zabezpieczonej wierzytelności, nazwiska wierzycieli oraz podstawy ustanowienia hipoteki. To bardzo ważne, aby odpowiednio przeanalizować czy zakup danej nieruchomości jest opłacalny i czy nie jest ona obciążona.

 

Zastanawiasz się nad deweloperką w Polsce?

 

Zostanie deweloperem w Polsce wymaga solidnego przygotowania, zarówno pod względem edukacyjnym, jak i praktycznym. Ważne jest, aby być dobrze zorientowanym w przepisach prawnych i administracyjnych oraz posiadać umiejętności zarządzania projektami budowlanymi. Dodatkowo zawsze warto jest mieć odpowiednie zaplecze prawne, które pozwoli Ci zyskać pewność, co do podejmowanych decyzji. Dotyczy to umów podpisywanych z inwestorami czy wykonawcami. Jeśli masz pytania bądź wątpliwości, napisz do mnie maila. Zapraszam Cię również do zapoznania się z innymi materiałami, takimi jak m.in. podcast prawnik buduje, które powstają właśnie dla Ciebie. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Kamil Hupajło