Zapłata kar umownych

Deweloper lub kontrahent nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań? W takiej sytuacji konieczne jest wykorzystanie środków prawnych, które przysługują Ci z tytuły umowy. Warto jeszcze przed podpisaniem zawrzeć w niej odpowiednie kary umowne, które zabezpieczą obie strony przed brakiem wypełnienia obowiązków. W umowie powinien znaleźć się pełen katalog kar wraz z odsetkami. Warto skonsultować treść takiej umowy z doświadczonym prawnikiem, gdyż po złożeniu podpisu u notariusza zmiana niekorzystnych klauzul umownych jest bardzo trudna.

 

Przykładem nadużycia, które podchodzi pod karę umowną jest przekroczenie ustalonego terminu oddania nieruchomości bądź przekazania prawa własności przez dewelopera. Tutaj zawsze z mojego doświadczenia warto odpowiednio zareagować, gdyż jako nabywca możesz zażądać wypłacenia odsetek, które należą Ci się z tytułu brak realizacji poszczególnych etapów zobowiązania w sposób terminowy. Przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy – skontaktuj się ze mną. Dopilnuję, aby takie kwestie odpowiednio zostały zastrzeżone w Twojej umowie.  Ponadto jako deweloper również możesz egzekwować poszczególne zapisy od kupującego. Zapraszam do kontaktu! Przeanalizujemy Twoją sprawę w sposób indywidualny.

Kamil Hupajło Radca prawny / Partner

Pisaliśmy o tym