Porozumienia i ugody

Dochodzenie roszczeń z tytułu umów budowlanych nigdy nie należy do najprzyjemniejszych. Postępowania sądowe najczęściej potrafią trwać latami przez liczne przesłuchania świadków, konieczność powołania biegłych i resztę formalności. Niejednokrotnie jeśli wiesz, że wyrok nie będzie dla Ciebie satysfakcjonujący – warto rozwiązać całą sprawę w sposób polubowny.  Wystarczy wtedy przed złożeniem pozwu skorzystać z zawezwania do próby ugodowej. Proponuję takie rozwiązanie zawsze w sytuacji, kiedy porozumienie jest bardziej opłacalne z perspektywy klienta. Wbrew pozorom zresztą zdarza się to nawet dość często. Poza tym postępowanie polubowne może przynieść Ci wiele potencjalnych korzyści. Jakich konkretnie?

 

Przede wszystkim zawsze jest szansa na zawarcie porozumienia. Drugą kwestią jest to, że polubowne załatwienie sprawy jest zawsze tańsze niż zwykły proces. Ponadto próba ugody przerywa bieg terminu przedawnienia. Dzięki temu będziesz miał zdecydowanie więcej czasu, aby dochodzić swoich roszczeń. Pozwól, że dokonamy w Twoim imieniu oceny całej sytuacji, a następnie podpowiem Ci, jakie rozwiązanie będzie z Twojej perspektywy optymalne.

Kamil Hupajło Radca prawny / Partner

Pisaliśmy o tym