Odzyskiwanie należności dla Wykonawców

Windykacja należności od inwestora wbrew pozorom to bardzo ważna kwestia, która bardzo często stanowi sedno problemu moich klientów. Pomagam wykonawcom w sporach z nieuczciwymi kontrahentami. Prowadzę również liczne sprawy podwykonawców, którym nie zostały wypłacone wynagrodzenia. Niestety postępowania tego typu niejednokrotnie okazują się w pewnym stopniu skomplikowane, gdyż często przy takich sporach pojawia się kwestia zgody na wykonywanie robót budowlanych przez podwykonawcę, a następnie konieczność dochodzenia ciężaru dowodu, który ciąży na osobie lub firmie wysuwającej roszczenie. Natomiast to jedynie prosty przykład problemów, które mogą się pojawić.

 

Inwestycje zawsze powodują powstawanie napięć pomiędzy poszczególnymi stronami umowy. Pozwól, że zajmę się tym w Twoim imieniu. Dzięki temu zyskasz pewność swoich działań w procesach mających na celu uregulowanie Twojej należności. W szczególności spory zawsze powstają przy pracach budowlanych. Większość spraw tego rodzaju rozstrzygana jest następnie w drodze postępowania sądowego. Poprowadzę w Twoim imieniu windykację należności i zajmę się reprezentacją Ciebie i firmy przed organami. Masz pytania lub wątpliwości? Zapraszam do kontaktu!

Kamil Hupajło Radca prawny / Partner

Pisaliśmy o tym